Komanda ar kuras palīdzību var izdabūt datus no mysql bāzes CSV formātā. Failu var pēctam atvērt ar M$ Excel un tur viss atrādās korekti.

mysql> SELECT * INTO OUTFILE '/home/mememe/users.csv'  FIELDS TERMINATED BY ';' OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"'  LINES TERMINATED BY '\r\n' FROM users;

Tags: