Lai izslēgtu iespēju bruteforsot root lietotāju diseiblojam to iekš SSH konfiga

sudo nano /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no

atveram portu tikai no konkrētas IP adreses.

sudo iptables -A INPUT -p tcp -s <IP_ADRESE> --dport 22 -j ACCEPT