Šāda kļūda ir novērojama lietojot Adobe Bridge CS 6. Kļūdas paziņojums tiek attēlots, kad uz bildes tiek nospiesta labā poga un izvēlēts "Open in Camera Raw" .

Pirms sāk darbu vajag aizvērt Bridge.

Lai labotu kļūdu ir jāatver adobes mape, tad jāatver Adobe Photoshop mape un jāsameklē tur amtlib.dll fails, tas jāiekopē Adobe Bridge mapē un viss strādās.

Tags: